Εικόνα αρχικής σελίδας συνεδρίου

Mε την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» (http://www.kallipos.gr/), η Δράση «Κάλλιπος» σας προσκαλεί σε επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης και της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης», το οποίο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 (ώρα έναρξης: 09:30 π.μ.).

Οι συμμετέχοντες/-ουσες στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα επιτεύγματα της Δράσης, καθώς και για την ευρύτερη χρησιμότητα των Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πληροφορίες Συνεδρίου